Thiền là gì?

Thiền (Meditation) là hành động chỉ chú ý đến một thứ, như một hoạt động tôn giáo hoặc một cách để trở nên bình tĩnh và thư thái. … Đọc tiếpThiền là gì?