Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926, mất ngày 22 tháng 01 năm 2022, là người sáng lập trung tâm Làng Mai. Thầy nổi tiếng với các sách được dịch và xuất bản bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó có Đường Xưa Mây Trắng kể về cuộc đời Đức Phật. Website đăng tải bài giảng và sách của thầy là http://langmai.org/

Giáo lý Đạo Phật được thầy giảng dạy theo phong cách phương Tây, mang tính tâm lý học. Thầy chủ trương phái Đạo Phật đi vào cuộc đời nên giáo lý và phong cách truyền đạt không nặng tính tâm linh huyền bí, vì thế nên gần gũi với cuộc sống và giới trẻ. Trong đó chánh niệm là pháp được thầy phổ biến rộng rãi nhất, vì vậy thầy còn được gọi là người thầy của chánh niệm.

Tượng đài vinh danh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Mỹ
Tượng đài Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Mỹ