“Chú tâm liên tục” bởi Thiền sư Nguyên Tuệ

chú tâm liên tục

Do có Tham và Sân mà phát sinh hành vi chú tâm vào đối tượng dễ chịu hay khó chịu đó (khi đã thích cái gì hay ghét cái gì thì chú tâm vào cái đó). Sự chú tâm liên tục vào một đối tượng gọi là Định.

Theo Bát chánh đạo – Thiền sư Nguyên Tuệ

Giữ sự chú tâm càng lâu càng tốt là then chốt của chánh niệm và chánh định. Tâm có lúc an lạc, có lúc lại bất an là do không giữ được liên tục trên một số đối tượng tích cực – tâm chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Đấy thường là đối tượng gây tiêu cực như những suy nghĩ, cảm giác lo âu, sợ hãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *